Příroda & Relax

Procházky na čerstvém vzduchu

Pochody jsou originálním a stále oblíbenějším způsobem objevování jednotlivých lokalit.

Jistě jste již zaslechli o Svatojakubské cestě, vedoucí ke hrobu svatého Jakuba v katedrále Santiago di Compostela ve Španělsku, které se každoročně účastní statisíce turistů z celého světa. I Sardinie má svou obdobu, a tím je pochod Santu Jacu. Prochází vertikálně celým ostrovem, z Cagliari do Porto Torres, s několika rozvětvenými cestami na jihu v části Sulcis a na severu k Olbii a Orosei. Trasa vede přes krajinu a menší obydlená centra, spojující budovy a památky zasvěcené svatému Jakubovi a absolvovat se dá pěšky, na kole nebo na koni. Celkem 1 600 km s 60 itineráři je značeno žlutou barvou a mušlí.

Patronce horníků, svaté Barbaře, je zasvěcený další oblíbený pochod v historickém kraji Sulcis, na jihozápadě ostrova. 500 km cest rozdělených do 30 úseků, včetně ostrovů Sant Antioco a San Pietro, vás zavede do doby, kdy byla těžební činnost na ostrově důležitou součástí ekonomiky celé Itálie. Pro ředitele závodů, dělníky a horníky se vystavěly celé vesnice a profit a prosperita těžby byla postavena nad základní lidské potřeby. Příběhy jsou zde navždy zapsané do již opuštěných budov, dolů vytesaných do skal, jeskyní a dalších částí přírody, která si udržuje svůj divoký ráz. Trasy jsou lehké, střední i těžké náročnosti a lze je zdolat pěšky či na kole.

Obvod Sardinie lemuje možná nejvíce panoramatický „Pochod 100 věží“ s celkem 1 284 km a 70 trasami. Název dostal po kamenných španělských věžích, které jsou záchytnými body pochodu a byly na ostrově vystavěny převážně v 16. století, v dohledné vzdálenosti jedna od druhé, aby si stráže mohly snadno předávat signály. Kromě ochozu nad zálivem Orosei a úseky hornatého pobřeží na severozápadě u Argentiery a jihozápadě u Masua nevyžaduje pochod zvláštní fyzickou zdatnost.

Z Cagliari, kde se narodil první sardinský biskup sv. Jiří, vychází zhruba desetidenní pochod územím, ve kterém kolem roku 1 000 biskup působil. Asi 500 km dlouhá trasa vede z jihu na sever, přes historické kraje Trexenta, Barbagia, Sarcidano, Ogliastra a Parteolla, až do Olieny a záchytnými body jsou kostely, domy a přírodní útvary jemu zasvěcené. Jedním z nich je například jedinečný přírodní monument Scala di San Giorgio v Ogliastře.

Opomenout nelze ani 60 km dlouhé náboženské procesí z Cagliari do Nory, pochod na počest svatého Efisia, který se opakuje každoročně na začátku května.