Příroda & Relax

Františkánská místa

Vřelé a rodinné přivítání, jednoduchá a přesná pravidla, pomalé tempo, chvíle sdílení a učení, hodiny odpočinku v oáze ticha a klidu. To je františkánská pohostinnost, „jádro“ prožitku fyzické a duševní pohody a kulturních výměn mezi cestovateli a jejich hostiteli, které spojuje 14 sardinských center, kde následovníci svatého Františka z Assisi zanechali nesmazatelnou stopu. Během františkánské návštěvy ostrova můžete objevovat architektonické a umělecké dědictví, zvláštnosti místních území a lidí, kteří v místech františkánů žijí. Od severu k jihu je každá svatyně, každý kousek krajiny Sardinie součástí nádherné mozaiky, kde krása míst inspiruje k rozjímání a smysl pro komunitu podporuje vnitřní mír.

V Galluře si františkáni vybrali území obce Luogosanto, které osidlovali již od počátku 13. století. Mezi žulovými skalami tu stojí Ermitáž San Trano, dnes poutní místo, a v samotné vesnici postavili františkáni baziliku s privilegiem Svaté brány, Nostra Signora di Luogosanto, která střeží královnu z Gallury. V sakristii můžete obdivovat diecézní muzeum se svatými předměty, sochami a votivními dary, včetně rafinovaných šperků.

V městečku Castelsardo žili nezletilí bratři více než 500 let v kostele Nostra Signora delle Grazie, který je domovem „Iu Cristu Nieddu“, jalovcového krucifixu, pocházejícího z počátku 13. století a zčernalého časem.

Při hledání izolace vyšplhali bratři na horu Rasu a v jejich šlépějích se můžete podívat až k místu, kde je pravděpodobně pohřben Giovanni Parenti, ministr řádu po Františkovi.

Ve středověkém srdci Sassari přestavěli františkáni kostel Santa Maria di Betlem a klášter Campulongu. Kostel má dnes neoklasicistní vzhled, který mu dal mnich a architekt Antonio Cano, a ukrývá obrovské votivní svíce nesené v průvodu v Discesa dei Candelieri. V klášteře stojí socha blahoslaveného Francesca Zirana.

V „katalánském“ městě Alghero, zrestruktualizovali mniši na počátku 15. století kostel a klášter svatého Františka, dnes jednu z nejcharakterističtějších katalánsko-gotických památek ostrova. O něco dále na jih, dominuje městečku Bosa hrad Seravalle s kostelem Nostra Signora de sos Regnos Altos ze 14. století, kde je vystaven cyklus fresek s tématy „Chudoba a pokora“ a vyobrazení františkánských světců na důkaz jejich přítomnosti.

Místem františkánské pohostinnosti par excellance je Fonni, „nejvyšší“ vesnice na ostrově, v Barbagii. Zde františkánští bratři vytvořili barokní a rokokové mistrovské dílo: svatyni Panny Marie mučednické. Součástí komplexu je klášter, krypta Sant´Efisio a San Gregorio, oratoř San Michele, cumbessias a oáza spirituality.

Centrem politického života byl františkánský kostel v Oristanu, kde byl podepsán mír mezi judikáty z Arborey a Aragonskou korunou (1388). V kostele San Francesco, kdysi gotickém, nyní neoklasicistním, je uchováván Nikodémův krucifix, dřevěná socha, která představuje trýznivého Krista s extrémním naturalismem. Oristano je prvním klášterem klarisek na Sardinii, který si jako útočiště vybraly aristokratické ženy, včetně soudkyně Eleonory. Pro kapucínský klášter v Oristanu bylo vždy charakteristické vítání poutníků.

Františkánský klášter dominuje z kopce i středověkému městu Sanluri. Obklopují ho pšeničná pole, vinice, zeleninové zahrady a v pozadí profil hory Arcuento. Klášter byl určen pro novice, dnes je otevřen pro meditační pobyty.

Symbolem františkánů v Cagliari je kapucínská zahrada. Jejich prvním osídlením v hlavním městě byla na počátku 13. Století oblast současného monumentálního hřbitova Bonaria. Menší bratři pak založili druhý klášter, jehož klenby a fresky je možné vidět na Corso Vittorio Emanuele. Současným sídlem kapucínů je klášter Sant´Ignazio, na kopci Buoncammino, vedle římského amfiteátru, zrenovovaný společně s kostelem, ve kterém se nachází sarkofág blaženého Mikuláše a svatyně Sant´Ignazio. Za návštěvu stojí také kostel Santa Rosalia v Marina, domov mnichů, kteří uchovávají ostatky San Salvatore da Horta, slavného divotvorce.

V Laconi, hlavním centru oblasti Sarcidano, se vydáte na duchovní cestu na počest Ignáce. Z jeho skromného rodiště budete pokračovat do muzea jemu zasvěcenému a ke františkánské oáze.

V Gesturi, na úpatí Giary, se v roce 1882 narodil blahoslavený Nicola. Dům s původním nábytkem se stal muzeem „Brother Silence“, na počest jeho vzácným a účinným slovům.

V Pule, na jihu ostrova, souvisí pobožnost s kapucínským mnichem Nazareno, který v polovině svého života přijal přísný a zásadní styl a vstoupil do řádu. Členy církve, kteří hledali radu a útěchu, přijal v chudobinci pár kilometrů od města. Dům je nyní přeměněn na muzeum a byl k němu přistaven malý klášter, ke kterému patří také vinice a zahrada. Návštěvníci sem mají volný přístup a mohou pomáhat bratrům.

Na žádost aragonské rodiny se františkáni dostali ve 14. století do Iglesias a zanechali své stopy v kostele svatého Františka, přestavěném v 16.století do katalánské gotiky. Další stopou je kostel Nostra Signora di Valverde za městskými hradbami, přestavěný v roce 1592 a svěřený kapucínům. Z původního kostela zůstala vysoká, štíhlá fasáda v pisano-románském stylu. Dnes bratři udržují svatyni Nostra Signora delle Grazie, kde přijímají poutníky.