Kdo jsme

hero hero

Udržitelné cestování je důležitým trendem, který si získává stále větší oblibu. Jde o uvědomělý přístup k cestovnímu ruchu, který se snaží snížit environmentální a sociální dopady cestování a aktivit s ním spojených, s cílem zachovat a chránit přírodní a kulturní zdroje navštěvovaných míst.

Udržitelná doprava

Volba dopravního prostředku je zásadní. Volba cestování vlakem, autobusem nebo na kole namísto letadla nebo automobilu pomáhá snižovat emise skleníkových plynů a znečištění ovzduší.

Respekt k místní kultuře

Komunikujte s místními komunitami s respektem, oceňujte jejich tradice, zvyky a životní styl. Podpora místních ekonomik nákupem místních produktů a služeb může přispět k blahobytu navštívených komunit.

Omezení plýtvání

Omezení používání jednorázových plastových výrobků, správné nakládání s odpady a respektování vodních zdrojů jsou důležitá opatření ke snížení dopadu na životní prostředí. Používání opakovaně použitelných lahví na vodu, plátěných tašek nebo biologicky odbouratelných kosmetických produktů je jen několik příkladů, jak snížit množství odpadu při cestování.

Ochrana přírodního prostředí

Respektujte místní ekosystémy, jako jsou korálové útesy, deštné pralesy nebo přírodní rezervace. Vyhýbejte se poškozování přírodních stanovišť nebo narušování flóry a fauny. Vybírejte si outdoorové aktivity s nízkým negativním dopadem na přírodu, jako je pěší turistika nebo cyklistika, nebo aktivity, které podporují ochranu životního prostředí.

Vzdělávání a zvyšování povědomí

Zjistěte více o destinaci, kterou navštívíte, jejích environmentálních a sociálních výzvách a sdílejte tyto znalosti s ostatními. Zvyšování povědomí o potřebě cestovat udržitelným způsobem může inspirovat ostatní lidi, aby se během svých cest chovali zodpovědně.

"A na obzoru se tyčí sen, výzva ztratit se mezi tisíci divy a obejmout Sardinii celým svým srdcem."
Zájezdy přímo pro vás

Přizpůsobeno vašim individuálním preferencím, zájmům a potřebám. Tyto typy výletů se zaměřují na vytváření jedinečných a smysluplných zážitků, které splní vaše očekávání a poskytnou vám nezapomenutelný zážitek.

paper plane
viagi