Santa Maria Navarrese

Santa Maria Navarrese, vesnička v okrese Baunei, se nachází v centrální části východního pobřeží ostrova, v blízkosti úchvatných míst, jakými jsou zátoky Cala Sisine, Cala Mariolu a Cala Goloritzé.

Hned po příjezdu do Santa Maria Navarrese Vás uchvátí romantické uličky vedoucí kolem pobřeží s tyrkysovým mořem, s lavičkami, které vybízí k rozjímání a pozorování siluet bílých plachet na vodě. Oblázková pláž přechází směrem k jihu v pláž s hrubším pískem.

Kostel Svaté Marie z Navarry, pocházející z 11. století, a Španělská věž, postavená v 17. století s úkolem strážit pobřeží, představují hlavní historické památky města. Ve stínu borovic a dominantní věže je vystavěna terasa, která nabízí okouzlující pohled na záliv a je častým cílem denních i večerních procházek. Dle legendy je kostel pojmenován po princezně z Navarry, která jej nechala vystavět jako vyjádření vděčnosti svaté Panně Marii.

Z přírodních krás v okolí doporučujeme navštívit pláž Cala Sisine, perlu zálivu Orosei, se dvěma skalnatými výběžky na obou stranách. Dále pak mělké vody zátok Cala Mariolu, Cala Follo, Cala Goloritzé s tyrkysovým mořem a bělostným pískem, a zátoku Cala Luna, o které se říká, že patří mezi nejkrásnější pláže Středozemního moře.

Středomořské křoviny, společně s mohutnými kmeny dubů, jalovců a borovic vyčnívajících nad útesy, vytvářejí kontrast s vlnami pod nimi. Mufloni, ostříži, orli skalní i rackové si toto stále ještě divoké místo vybrali pro svůj pobyt a jako místo, kde na svět přivádí své potomky.

V blízkosti se nachází také nedotčená krajina jedinečného půvabu – Baunei – vápencové hradby, vyrážející strmě z moře, které je zde nepopsatelně úchvatné, s vodou zelenou jako čerstvé výhonky až modrou jako nebe, patří jednoznačně mezi místa, která na Sardinii prostě nemůžete opomenout.