Květen

Květen zahajuje jeden z nejdůležitějších náboženských svátků na ostrově. Svátek sv. Efisia, podnícený zbožností a vírou celého ostrova, je slaven na počest svatého mučedníka Efisia, který byl 15.ledna 303 mučen a usmrcen v Noře. Od roku 1652 zmítala ostrov morová vlna, která měla nejvíce obětí v Cagliari, a jednou z nich byl i dobový arcibiskup. Kněží se modlili k svatému Efisiovi, aby je zbavil smrtící epidemie a jako poděkování za záchranu mu slíbili každoroční oslavné procesí. Mor z města skutečně vymizel, a tak nepřetržitě od roku 1656 dochází vždy 1.května k bujarým oslavám a pouti se soškou tohoto mučedníka. 2. květnový den ho pak se ctí vítá město Pula, kde kolem poledne čeká tisíce věřících, kteří chtějí být svědky příchodu průvodu. Svatý Efisius je nesen ulicemi celého města až do kostela svatého Jana Křtitele, kde se slouží mše. Průvod je doprovázen hudbou „Launeddas“ a rytíři a ženy jsou oblečeni v lidových krojích. Kolem šesté hodiny večerní doprovází průvod světce do Nory, místa jeho umučení. Ve zdejším kostele, zasvěceném právě jemu a postaveném nad jeho starobylým vězením, se koná slavnostní mše. Ve večerních hodinách (kolem osmé) se v doprovodu věřících se svíčkami a pochodněmi navrací do Puly, do kostela San Giovanni Battista, kde probíhá další mše a následuje tradiční přehlídka ohňostrojů ve městě. 4. května pak v časných ranních hodinách nastupuje Sant’Efisio na cestu zpět do Cagliari. Mnoho věřících se účastní celého průvodu a pěšky doprovázejí svatého po celou trasu z Cagliari do Puly a zpět.

Další jedinečnou a nezapomenutelnou událostí v květnu je Cavalcata Sarda, druhá největší koňská slavnost po únorové Sa Sartiglia. Vrchol oslav začíná obvykle třetí květnovou neděli ráno, průvodem po dvoukilometrové trase ulicemi historického centra Sassari, s opěrným bodem na Piazza d’Italia. Pěšky a na traccas, povozech tažených voly a ozdobených květinami, postupuje asi šedesát lidových skupin a téměř třicet koní z celé Sardinie. Všichni nosí tradiční oděv, charakteristický pro místo původu, často obohacený o kvalitně zpracované výšivky a zlaté a stříbrné filigránové šperky. Odpoledne je věnováno parigliím, jezdeckým kláním, ve kterých nejstatečnější rytíři předvádějí velkolepou akrobacii na dostihových koních v městském hipodromu. Od večera až do pozdních nočních hodin probíhá na Piazza d’Italia přehlídka sardinských písní a tanců: tradiční hudba a formace na tóny launeddas, tenorové písně a akordeony.

Jaro v Ogliastře je jarním alter egem podzimních Cortes Apertas. Charakter akce je podobný, města v srdci Sardinie nabízejí veřejnosti to nejlepší ze svých tradic a kvalitní produkce, odlišná je ale geografická oblast, která přechází z Barbagie do historických regionů Marghine, Planargia, Ogliastra a Baronia. Za zmínění stojí v květnu i Porto Cervo Wine & Food Festival zahajující letní sezónu na Smaragdovém pobřeží, nebo akce Monumenti Aperti („Otevřené památky“), která probíhá po celý měsíc na různých místech a umožňuje navštívit vybrané památky za zvýhodněné vstupné, nebo zcela zdarma.

Příjemné teploty s denními maximy kolem 25 stupňů lákají k prvnímu koupání či slunění. Květen zpravidla zahajuje koupací sezónu – zejména na jihu ostrova.