La Maddalena

Souostroví a park La Maddalena jsou pojmenovány podle jediného obydleného centra na hlavním ostrově, ráje s nekonečnými přírodními a historicko-kulturními zajímavostmi na severovýchodě Sardinie, který kdysi přitahoval vojenské velitele a dnes zachycuje touhy turistů z celého světa. Největší souostroví kraje Gallura a celé Sardinie je chráněným národním parkem, založeném v roce 1994.

Ostrov osídlený již v prehistorických dobách byl opuštěn po pádu Západořímské říše a až v 17. století se zde usadila kolonie korsických pastýřů, kteří vytvořili současnou komunitu. Strategická poloha hlavního ostrova, s povinným průjezdem průlivem Bonifacio, z něj učinila vojenskou základnu (o které dnes svědčí i pro veřejnost otevřená pevnost) a přitahovala mimo jiné i Napoleona Bonaparte, kterého odrazila flotila pod vedením Domenica Millelire (1973), rodáka z La Maddaleny.
La Maddalena byla dlouho základnou italského a amerického námořnictva, z provozu byla vyřazena až na začátku roku 2008. Americké ponorky byly umístěny na Santo Stefano, čtvrtém největším ostrově souostroví. Dnes hostí La Maddalena poddůstojnickou školu a je domovem námořního oddílu.

Po celém obvodu hlavního ostrova Maddalena vede jedna silnice v délce 45 kilometrů. Nabízí úchvatné výhledy, žuly a porfyry ohraničující rozeklané úseky, osamělé tiché zátoky, bílé pláže a tyrkysové moře. Ostrov je ideální destinací pro dovolenou plnou přírodních krás; tři kilometry od největšího města La Maddalena objevíte fjord Cala Francese, známý lom vzácné žuly, který byl po staletí velkým bohatstvím. Směrem na jih, po nábřeží Padule, dorazíte k Orlímu hnízdu (Nido d’Aquila) poblíž vojenské pevnosti a nedaleko se nachází další div z písku a hladkých skal, Punta Tegge.
Na severu jsou zátoky tvořené dunami z velmi jemného bílého písku, obklopené skalami tvarovanými časem: Cala Lunga, Monti d’Arena a Bassa Trinita, pláž, na které stojí malý kostelík z osmnáctého století.
Na východě budete obdivovat nádhernou zátoku Spalmatore; krémově zbarvený písek orámovaný středomořskou křovinou a zdobený růžovými skalami

Město La Maddalena, jediné na souostroví, obývá přes jedenáct tisíc obyvatel. Z přístavu je výhled na Palau, kam se trajektem dostanete za 15 minut. Na dlážděné uličky centra dohlížejí budovy z konce 18. století a farní kostel Santa Maria Maddalena. V jeho sakristii se nachází Diecézní muzeum sakrálního umění, kde jsou vystaveny klenoty patrona, jejichž součástí je krucifix a dva stříbrné svícny darované admirálem Nelsonem (1804). Je to místo historické paměti města.

V malém přístavu Cala Gavetta stojí sloup s podobiznou Giuseppe Garibaldiho, který žil posledních 26 let na Capreře, druhém největším ostrově souostroví, spojeného s Maddalenou průsmykem Moneta – umělou šíjí dlouhou 600 metrů. Caprera byla „zahradou“ Hrdiny dvou světů, dnes známá díky Garibaldiho kompendiu, nejnavštěvovanějšímu muzeu na Sardinii. Neznečištěná zeleň je obklopena nádhernými zátokami, jedna krásnější než druhá: Cala Coticcio, sardinské Tahiti), Cala dei Due Mari a pláž Relitto. Ve Stagnali, vojenské vesnici za světových válek a nyní středisku ekologické výchovy, se nachází naturalistické geomineralogické muzeum, kde budete obdivovat horniny a vzácné minerály, jako obrovské krystaly křemene, plážové písky a zkameněliny. Ve městě můžete pokračovat v kulturní prohlídce v Mořském muzeu a v námořním archeologickém muzeu Nina Lamboglia, věnovanému vraku Spargi, římské nákladní lodi, která kolem roku 120 př. n. l. ztroskotala ve vodách třetího největšího ostrova souostroví. Uvidíte rekonstrukci průřezu trupu s 200 vinnými amforami a stolními vázami nalezenými uvnitř na mořském dně.

Již zmíněný, třetí největší, ostrov Spargi vám kromě potápění nabízí mistrovská díla přírody, mezi nimiž vyniká Cala Corsara, čtyři zátoky s nehmatatelným pískem, obklopené jalovci, čilimníky a mořskými liliemi.

Z přístavu La Maddalena se vydáte lodí objevovat další ostrovy parku: sousední Santo Stefano, poseté zátokami, žulovými lomy a ubytovacími zařízeními; Budelli, proslulé legendární (a nepřístupnou) pláží Rosa, kde byl natáčen Antonioniho film ‚Rudé pustiny‘; krásné Razzoli a Santa Maria a žulové Bisce a Mortorio, s výhledem na Smaragdové pobřeží, které jsou domovem vzácné avifauny.