Září

V září se přesouvá pozornost zejména do vnitrozemí, kde začínají první etapy „otevřených dvorků“ Cortes Apertas, podzimního festivalu oslavujícího řemesla, kulturu, zvyky, gastronomii a umění lidu v jedinečném prostředí vesniček kraje Barbagia. První zářijový víkend pak patří festivalu Corsa degli Scalzi, náboženskému a civilnímu závodu na počest svatého Salvátora. Závod patří mezi nejsrdečnější v Oristanu a středozápadní Sardinii, a koná se naboso na trase dlouhé asi 7 kilometrů, oddělující město Cabras od vesnice San Salvatore di Sinis s místním venovským kostelem ze 17. století zasvěceným Svatému Spasiteli. Počátky oslav sahají do roku 1619 n. l., kdy místní obyvatelé vymysleli dlouhý a rychlý běh, aby ochránili sochu Spasitele před nájezdem Maurů, které toto území dlouhodobě sužovaly. Podle legendy používali „bosí“ běžci místo obuvi větve přivázané k chodidlům, aby při běhu zvedli co nejvíce prachu a zdáli se tak mnohem početnější. Lest zafungovala naplno. Saracéni, vyděšení představou velké armády, uprchli a vesnice se soškou Spasitele tak byly v bezpečí. Každoročně se pak na památku opakuje rituál obnovující slib daný světci. Teploty v září se drží pod 30 stupni, moře je vyhřáté a počet turistů se s pomalým koncem letní sezóny snižuje. Podmínky jsou ideální pro turistiku i pro koupání.