Hudba & Kultura

Launeddas

Unikátní dechový nástroj složený ze tří rákosů, z nichž každý vydává svou melodii, je dle dostupných vykopávek známý již od pravěku.

Tumbu, nejdelší z rákosů, je bez dírek, vydává pouze jeden tón a udává tóninu celého nástroje. Druhý rákos, mancosa manna, v sobě má čtyři dírky na prsty a pátou ve spodní části, vydává doprovodné tóny a je s Tumbu svázaný provázkem. Třetí, mancosedda, v sobě má také čtyři dírky na prsty a pátou ve spodní části, vydává melodické tóny, ale s předešlýma dvěma rákosy není propojen. Tumbu se vyrábí jedním řezem z rákosu obecného, zatímco mancosa manna a mancosedda z rákosu říčního, který je tlustší a dodává tak nástroji specifické zbarvení. Ladění probíhá za pomoci včelího vosku.

Zvuk Launeddas připomíná dudy, díky třem píšťalám vydává nepřerušované polyfonní melodie a hraje se na ně technikou kruhového dýchání. Na Sardinii existují dva učňovské směry, jeden v okolí Sarrabu, druhý kolem Sinisu, které se velkou mírou zasloužili o předávání hudební nauky z generace na generaci a umožnili nástroji přežít až do moderní doby. Dnes můžete jeho melodii poslouchat během různých folklórních slavností, především v oblastech na jihu a západě ostrova, kde často doprovází tradiční sardinský kruhový tanec su ballu tundu.