Udržitelná doprava

Volba dopravního prostředku je zásadní. Volba cestování vlakem, autobusem nebo na kole namísto letadla nebo automobilu pomáhá snižovat emise skleníkových plynů a znečištění ovzduší.