Udržitelné bydlení

Výběr ekologických ubytovacích zařízení, jako jsou hotely nebo penziony s nízkými emisemi uhlíku, které zavádějí energeticky úsporné postupy a využívají obnovitelné zdroje, je způsob, jak podporovat udržitelný cestovní ruch.