UDÁLOSTI

Slavnosti svatého Sebastiana

Svátek svatého Antonia je jedním z nejznámějších a nejrozšířenějších v centru Sardinie: mezi 16. a 17. lednem je asi šedesát vesnic, které zapalují rituální ohně, aby vzdali hold a oslavili „Sant’Antoni ‚e su fogu“ . Ohně na počest Sant’Antonia ale nejsou jediné v měsíci lednu. Ve skutečnosti je v mnoha centrech stále živý zvyk „Su fogadoni o su fogaroni de Santu Srebestianu“: oheň San Sebastiana, který se slaví mezi 19. a 24. lednem. Tyto oslavy jsou rozšířeny v centrech jižní Sardinie, ale také v četných centrech střední a severní Sardinie. A i zde je středem rituálu oheň. O sběr a přepravu dřeva se starají „is carradoris“, obyvatelé různých vesnic, kteří v předchozích týdnech nashromáždili různé stohy. Zapálení ohně je spojeno s tradičním požehnáním faráře, následují písně, tance a přípitky, ve kterých se opět mísí sakrální a profánní prvky.