UDÁLOSTI

Sant Efisio

Svátek, podnícený zbožností a vírou celého ostrova, je slaven na počest svatého mučedníka Efisia, který byl mučen a usmrcen v Noře 15.ledna 303. Jako poděkování za záchranu po strašné vlně morové epidemie, která v r. 1656 otřásla městem, radní města Cagliari rozhodli každoročně slavit Sant’Efisio jako poděkování tomuto světci za nově nabyté zdraví a měsíc květen byl vybrán právě jako symbol regenerace. Město Pula světce vítá se ctí vždy 2. květnový den. Kolem poledne tisíce věřících čeká u vstupu do Puly, aby byli svědky příchodu průvodu. Sant’Efisio je nesen ulicemi celého města až do kostela svatého Jana Křtitele, kde se slouží mše. Průvod je doprovázen hudbou „Launeddas“, rytíři a ženy jsou oblečeni v lidových krojích. Kolem šesté hodiny večerní průvod doprovází Sant’Efisia do Nory, místa jeho umučení. V kostele Nora, zasvěceném právě jemu a postaveném nad jeho starobylým vězením, se koná mše. Ve večerních hodinách kolem osmé se svatý navrací do Puly v doprovodu věřících se svíčkami či pochodněmi. V kostele San Giovanni Battista probíhá další mše. Večer probíhá tradiční přehlídka ohňostrojů. Dne 4. května v časných ranních hodinách Sant’Efisio nastupuje cestu zpět do Cagliari. Mnoho věřících ho doprovází celou cestu pěšky, z Cagliari do Puly, a následují ho v průvodu až do pozdní noci, kdy se svatý vrací zpět do města Cagliari.