UDÁLOSTI

Sant Efisio Martire

V den výročí jeho mučednické smrti uctí Arcibratrstvo tohoto světce slavnostním průvodem se simulakrem připisovaném Giuseppe Antoniu Lonisovi. Hrdinou tohoto výročí tedy nebude květnové simulakrum, ale to vytvořené v 18. století Giuseppem Antoniem Lonisem, používané také při obřadech Zeleného čtvrtka a Velikonočního pondělí: dílo zobrazuje Sant’Efisia v okamžiku zjevení světelného kříže na obloze, který zůstal otisknutý na dlani jeho pravé ruky, oslavující jeho konverzi ke křesťanství. Při této příležitosti je krásná socha umělce ze Senorbì jako obvykle zdobena barevným chocholem a mašlí a dvěma červenými manžetami, symboly mučednictví.