UDÁLOSTI

Ohně svatého Antonia – Orosei

Podle legendy ukradl sv. Antonín jiskru z Podsvětí a dal ji lidstvu na Zemi, kterou v té době sužovaly mrazivé teploty, přinesl jim tak světlo a teplo potřebné pro obživu národů. Z tohoto důvodu v noci mezi 16. a 17. lednem mnoho komunit na Sardinii i mimo ni slaví tuto staletou tradici svátkem na jeho počest. Symbolem slavnosti je právě oheň, prvek konjunkce mezi posvátným a světským, kolem kterého se scházejí obyvatelé měst a vyměňují si víno a jídlo připravené pro tuto příležitost.