Respekt k místní kultuře

Komunikujte s místními komunitami s respektem, oceňujte jejich tradice, zvyky a životní styl. Podpora místních ekonomik nákupem místních produktů a služeb může přispět k blahobytu navštívených komunit.