Ochrana přírodního prostředí

Respektujte místní ekosystémy, jako jsou korálové útesy, deštné pralesy nebo přírodní rezervace. Vyhýbejte se poškozování přírodních stanovišť nebo narušování flóry a fauny. Vybírejte si outdoorové aktivity s nízkým negativním dopadem na přírodu, jako je pěší turistika nebo cyklistika, nebo aktivity, které podporují ochranu životního prostředí.